Wat is een hernia?

Andere benamingen voor een hernia zijn: een verschoven wervel of een gescheurde schijf.

Een lumbale discushernia kan ook anders worden genoemd, zoals een hernia of een gescheurde of uitpuilende schijf. De term hernia kan tot verwarring leiden omdat de spinale schijven stevig zijn bevestigd aan de wervels en zich niet kunnen verplaatsen – in plaats daarvan is het gewoon het gel-achtige innerlijke materiaal van de schijf dat zich van binnenuit ‘verplaatst’

hernia

Versterkjerug.nl

Een andere veel voorkomende term voor een discushernia is een beknelde zenuw. Deze term beschrijft het effect dat het materiaal van de discushernia heeft op een nabijgelegen zenuw als het comprimeert of die zenuw ‘wringt’.

Een lumbale discushernia kan ook worden beschreven onder verwijzing naar de belangrijkste symptomen zoals ischias, dat wordt veroorzaakt door gelekt schijfmateriaal en dat van invloed is op de grote beenzenuw. Wanneer een zenuwwortel in de onderrug, die naar de grote heupzenuw loopt, geïrriteerd is, kunnen de pijn en de symptomen uitstralen langs de heupzenuw: onderaan de achterkant van het been en in de voet en in de tenen.

 

Pijn die veroorzaakt wordt door een lumbale hernia kan lijken op een plotselinge aanval, maar het is meestal het gevolg van een geleidelijk proces. De tussenwervelschijven bij kinderen bestaan voor het grootste gedeelte uit water, waardoor de schijven flexibel blijven omdat ze fungeren als kussentjes tussen de wervels.

 

In de loop der tijd beginnen de schijven, als onderdeel van het normale verouderingsproces, uit te drogen.
Dit maakt de taaie buitenste ring van de schijf brozer en kwetsbaar voor barstjes en scheurtjes door relatief milde bewegingen, zoals het oppakken van een tas met boodschappen, het verdraaien van de onderrug door het zwaaien met een golfclub of door gewoon in de auto plaats te nemen.
Een minder voorkomende oorzaak van de lumbale hernia is een traumatisch letsel, zoals een val of een auto-ongeluk. Een blessure kan zoveel druk uitoefenen op een schijf in de onderrug dat het een hernia wordt.

Tussenwervelschijven spelen een cruciale rol in de onderrug, want ze dienen als schokdempers tussen de wervels, ondersteunen het bovenlichaam en zorgen voor grote bewegingsvrijheid in alle richtingen. Als een schijf bekneld zit en wat van haar binnenste materiaal lekt, kan de schijf niet meer soepel bewegen en een zenuw raken, wat pijn in de rug en mogelijke pijn en zenuwsymptomen in het been kan triggeren.

Bekijk de Lumbale Hernia Video

Een lumbale discushernia heeft het meeste invloed op mensen van tussen de 35 en 50 jaar.
De symptomen van een hernia beginnen meestal zonder duidelijke reden. Ze kunnen ook optreden wanneer een
persoon iets zwaars tilt en/of de onderrug verdraait, bewegingen die voor spanning op de schijven zorgen.
Lumbale hernia’s zijn een wijdverbreid medisch probleem, die het meest van invloed zijn op mensen in de leeftijd
van 35 tot 50 jaar.


Hoe ontstaat een lumbale hernia?

Een taaie buitenste ring, ook wel de annulus genoemd, beschermt de gelachtige binnenkant van elke schijf, ook wel bekend als de nucleus pulposus.

Door veroudering en algemene slijtage verliezen de schijven een deel van de vloeistof die ze plooibaar en sponsachtig maken. Daardoor worden de schijven als maar platter en harder. Dit proces – ook wel bekend als schijfdegeneratie – begint vrij vroeg in het leven en wordt vaak tijdens de vroege volwassenheid met beeldvormende onderzoeken opgemerkt.

http://kidschanceofne.org/news/?page_number_0=3 http://www.spine-health.com/video/video-what-degenerative-disc-and-degenerative-cascade

Wanneer er druk of spanning op de wervelkolom komt te staan, kan de buitenrand van de schijf gaan uitstulpen, barsten of scheuren. Als dit in de lage rug gebeurt (de lumbale wervelkolom) kan het uitsteeksel van de schijf tegen een nabijgelegen spinale zenuwwortel gaan duwen of kan het materiaal, dat binnen in de zenuw zit, gaan irriteren. Het resultaat zijn pijnscheuten in de bil en verder omlaag in het been.

Een persoon met een hernia kan van zijn arts te horen krijgen dat deze degeneratieve discusaandoening kan leiden tot een lumbale hernia. Deze term kan alarmerend en misleidend zijn. Degeneratieve discusaandoeningen zijn niet persé progressief en hoeven niet altijd te leiden tot chronische of hardnekkige problemen.

Terwijl een lumbale hernia zeer pijnlijk kan zijn, zijn voor de meeste mensen de symptomen niet blijvend.

Ongeveer 90% van de patiënten met een lumbale hernia heeft, zelfs als ze geen medische behandeling hebben gehad,  zes weken later al geen symptomen meer.

 

Experts geloven dat de symptomen van een lumbale hernia zichzelf om drie redenen kunnen oplossen:

  1. Het lichaam valt de hernia aan als een vreemd materiaal, krimpt de grootte van het hernia materiaal en vermindert de hoeveelheid ontstekingseiwitten nabij de zenuwwortel.
  2. In de loop der tijd zal er wat water vanuit de schijf worden opgenomen in het lichaam, waardoor de schijf zal krimpen.
  3. De kleinere schijf zal minder waarschijnlijk zenuwwortels raken, waardoor er irritatie kan ontstaan.

Lumbale oefeningen kunnen het herniagebied verplaatsen en zo weghouden van de tussenwervelschijven.
Bekijk hier het follow link Versterkjerug programma.

Over het algemeen wordt er gedacht dat de symptomen verbeteren omdat de omvang van het uitpuilende materiaal kleiner wordt, wat waarschijnlijk de irritatie van de zenuwwortel vermindert. Hoewel een lumbale discushernia meestal pas wordt opgemerkt als het pijnlijk wordt, heeft medisch onderzoek uitgewezen dat veel mensen een lumbale hernia in de lumbale wervelkolom hebben maar geen bijbehorende pijn of andere symptomen ervaren.

Daarom is het belangrijk dat er een diagnose wordt gesteld om er zeker van te zijn dat een lumbale hernia het probleem veroorzaakt.

Risicofactoren voor een lumbale hernia

follow site Leeftijd.
De meest voorkomende risicofactor is die tussen de leeftijden van 35 en 50 jaar. De aandoening veroorzaakt zelden symptomen na de leeftijd van 80 jaar.

Geslacht.

Mannen hebben, in vergelijking met vrouwen, ongeveer twee keer meer risico op een lumbale hernia.
Fysiek zwaar werk. Banen die zwaar tillen en andere fysieke arbeid vereisen zijn gekoppeld aan een groter risico op het ontwikkelen van een lumbale hernia. Trek-, duw- en draaibewegingen kunnen, als ze herhaaldelijk worden uitgevoerd, het risico vergroten.

famvir price in pakistan
Obesitas.

Overtollig gewicht geeft meer kans op een lumbale hernia en 12 keer meer kans dat, na een microdiscectomie, dezelfde schijf opnieuw een hernia ervaart, een zogenaamde terugkerende hernia. Experts geloven dat het hebben van overgewicht de spanning op de lumbale wervelkolom verhoogt, waardoor mensen, die lijden aan obesitas, vatbaarder zijn voor hernia.overgewicht

 

Roken.
Nicotine beperkt de bloedstroom naar de tussenwervelschijven, wat de schijfdegeneratie versnelt en de genezing belemmert. Een gedegenereerde schijf is minder buigzaam, waardoor het waarschijnlijker is dat het gaat scheuren of barsten, wat kan leiden tot een hernia. De medische literatuur is verdeeld over de vraag of mensen die roken een groter risico lopen op een nieuwe hernia na een discectomie.

 

Familiegeschiedenis.
Uit de medische literatuur blijkt dat er een erfelijke aanleg is voor schijfdegeneratie en dat deze degeneratie wordt geassocieerd met een verhoogd risico op een hernia. Een uitgebreide studie wees uit dat een familiegeschiedenis van de lumbale hernia de beste voorspeller is van een toekomstige hernia.

 

Hernia test en symptomen

De symptomen van een lumbale discushernia lopen sterk uiteen – van een matige pijn in de rug en de billen tot op grote schaal gevoelloosheid en zwakte die onmiddellijke medische zorg vereist.

In de meeste gevallen verlicht de pijn binnen zes weken. Maar ondanks deze korte duur, kan de pijn ondraaglijk zijn en het doen van dagelijkse activiteiten en het nemen van verantwoordelijkheden moeilijk maken. Voor sommigen mensen kan de pijn chronisch en/of slopend worden.

Symptomen van een lumbale discushernia kunnen bestaan uit pijn langs de zenuwen van het been.Lumbale discushernia zenuwpijn

Veelvoorkomende symptomen van een lumbale hernia

Het is gebruikelijk dat bij een discushernia de schijf tegen een nabijgelegen zenuw drukt of voor een ontsteking zorgt, waardoor de pijn over de lengte van de zenuw kan stralen. Een discushernia is de meest voorkomende oorzaak van ischias, pijn in het been langs de heupzenuw onderaan en aan de achterkant van het been.

Pijn in het been
De pijn in het been is meestal erger dan de lage rugpijn. Als de pijn langs de baan van de grote beenzenuw aan de achterkant van het been straalt, kan dit worden aangeduid als ischias of radiculopathie.

Zenuwpijn
De meest opvallende symptomen worden meestal beschreven als zenuwpijn in het been en de pijn wordt omschreven als stekend, scherp, elektrisch of uitstralend.

Variabele plaats van de symptomen
Afhankelijk van variabelen zoals waar de schijf uitsteekt en de mate van de hernia kunnen de symptomen worden ervaren in de lage rug, de billen, de voor- of achterkant van de dijen, in de kuit, voet en/of tenen en treft het meestal een zijde van het lichaam.

Neurologische symptomen
Gevoelloosheid, een stekend gevoel, zwakte en/of tintelingen kunnen worden ervaren in het been, de voet en/of de tenen.

Klapvoet
Neurologische symptomen veroorzaakt door de hernia kunnen het optillen van de voet tijdens het lopen of het staan op de bal van de voet erg moeilijk maken. Deze aandoening staat ook wel bekend als een klapvoet.

Pijn in de onderrug
Lage rugpijn kan aanwezig zijn maar dit is zeker niet altijd het geval. De lage rugpijn kan worden omschreven als zeurend of kloppend en kan ook gepaard gaan met stijfheid. Als de discushernia spierspasmen in de onderrug veroorzaakt kan de pijn door een of twee dagen van relatieve rust, het toepassen van ijs of warmte, het zitten in een ondersteunde stoel of plat met de rug met een kussen onder de knieën gaan liggen enigszins worden verlicht.

Pijn die verergert met beweging
De pijn kan na langdurig staan of zitten of zelfs na het lopen van een korte afstand erger worden. Een lach, niezen of een andere plotselinge actie kan de pijn ook intensiveren.

Pijn die verergert met het naar voren krommen
Velen mensen vinden dat naar voren buigen of leunen in een stoel of naar voren buigen vanuit de taille, de pijn in de benen aanmerkelijk erger maakt.

Pijn die snel begint
Pijn door een lumbale discushernia ontwikkelt zich meestal snel, hoewel er geen aanwijsbare actie of gebeurtenis hoeft plaats te vinden die de pijn veroorzaakt.

De symptomen van een lumbale discushernia zijn meestal ernstiger als de hernia zeer uitgebreid is. De pijn kan milder en alleen beperkt zijn tot de lage rug als de hernia geen invloed op een zenuw heeft.

In sommige gevallen kan er gedurende enkele dagen lage rugpijn of pijn in het been ontstaan en dan weer weggaan, wat een eerste aanwijzing van een discushernia is.

Versterkjerug.nl

0 Comments